Skip to main content Skip to site footer

The oldest professional Football Club in Wales

Wrexham Football Club is no ordinary football club. Founded in 1864, just one year after the Football Association first met and the Laws of the Game were first written, Wrexham is the third oldest professional football club in the world.

Over the years, the team and its ever-loyal supporters have experienced together the joy of victory, the frustration of near success and the despair that follows defeat. The fans have cheered each time a goal has'hit the back of the opposing team's net. When Wrexham have been ahead, they have anxiously counted down those final, seemingly endless minutes of injury time before exploding with joy as the final whistle blows. They have never given up; even when all hope of victory has slipped away.

Wrexham fans have witnessed the highs and the lows that are the milestones in the story of every football club. This website details those milestones and includes additional information about those events in the history of the club and the Racecourse.

Find out more about the history of Wrexham AFC and the town in this article, written on the 156-year anniversary of the Club's first ever match.

Nid clwb cyffredin ydi Clwb Pêl-droed Wrecsam. Fe’i sefydlwyd ym 1864, prin flwyddyn ar ôl i'r Gymdeithas Bel-droed gyfarfod am y tro cyntaf er mwyn ysgrifennu Rheolau’r Gêm, sy’n golygu mai Wrecsam yw’r trydydd clwb hynnaf yn y byd. 

Dros y blynyddoedd mae'r clwb a'i gefnogwyr ffyddlon wedi profi'r gorfoledd o fuddugoliaethau, y rhwystredigaethau o foddi wrth y lan ac yur anobaith sy’n dilyn pob colled. Mae'r cefnogwyr wedi bloeddio cymeradwyaeth pob tro mae pêl yn taro cefn rhwyd y gwrthwynebwyr. Gyda’r tîm ar y blaen, mae’r cefnogwyr wedi bod ar bigau’r drain wrth gyfri’r eiliadau di-ddiwedd o amser sy’n cael ei ganiatáu am anafiadau cyn bloeddio ochenaid o ryddhad a gorfoledd ar y chwiban olaf. ‘Dyw’r cefnogwyr erioed wedi rhoi’r ffidil yn y to; hyd yn oed pan fod unrhyw obaith am fuddugoliaeth wedi hen fynd heibio. 

Mae cefnogwyr Wrecsam wedi bod yn dyst i’r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau sy’n gerrig filltir yn hanes pob clwb pêl-droed. Mae’r wefan yma yn nodi’r cerrig milltir yma ac yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am y digwyddiadau a hanes y clwb a’r Cae Ras.

Hanes

Honours

Football League 

Third Division (3rd level) - Champions 1977/78
Division Three (4th level) - Runners-up (Promoted) 1992/93 
Division Three (4th level) - 3rd Place (Promoted) 2002/03 
Fourth Division (4th level) - Runners-up (Promoted) 1969/70 
Fourth Division (4th level) - 3rd Place (Promoted) 1961/62
Third Division North (3rd level) - 2nd Place (not promoted) 1932/33

Football Conference

Champions - 2022/23
Runners-up - 2011/12, 2021/22
Play-Off Finalists - 2012/13

European Cup Winners' Cup

Quarter Finalists - 1975/76

FA Trophy

Winners - 2012/13
Runners-up - 2014/15, 2021/22

Football League Trophy

Winners - 2004/05

Welsh Cup 

Winners - 23 times (record)
Runners-up - 22 times

FAW Premier Cup

Winners - 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2002/03 & 2003/04
Runners-up - 1998/99, 2004/05 & 2005/06

FA Cup

Quarter Finalists - 1973/74, 1977/78 & 1996/97

League Cup

Quarter Finalists - 1960/61 & 1977/78

Adran North (Women)

Champions 2022/23
Runners-up - 2021/22

iFollow Next Match Tickets Account