STADIUM NEWS | Wales vs Trinidad & Tobago At The Racecourse In March 2019

Macclesfield Town
Posted:Mon 17 Dec 2018

The Senior Men’s team will return to play at the Racecourse in Wrexham for the first in 10 years for an international challenge match against Trinidad and Tobago on 20 March 2019.

Wales have only faced Trinidad & Tobago once previously, back in May 2006. The teams met on neutral ground at the UPC Arena in Graz, Austria where Robert Earnshaw netted twice in a 2-1 victory.

This will be the first game of 2019 for Ryan Giggs’ side, in preparation for their first EURO 2020 qualifying match against Slovakia 4 days later in Cardiff.

Ryan Giggs, the national team manager, is looking forward to returning to the Racecourse:

“I’m delighted that we’re able to play at the Racecourse for the first time in 10 years. We thoroughly enjoyed taking the team there for an open training session in May. The support was incredible and further fuelled our ambition to host a match at the historic ground.

“Trinidad & Tobago will prove an interesting test for us and will be great preparation ahead of the EURO 2020 qualifying campaign.”

Ticket information will be announced in due course on faw.cymru.

Tickets will not be available from Wrexham AFC. 
 

Bydd uwch dîm dynion Cymru yn dychwelyd i’r Cae Ras yn Wrecsam am y tro cyntaf mewn deng mlynedd ar gyfer gêm gyfeillgar yn erbyn Trinidad a Tobago ar yr 20fed o Fawrth 2019.

Mae Cymru wedi wynebu Trinidad a Tobago unwaith o’r blaen ym mis Mai 2006. Roedd y gêm honno’n un cyfeillgar, gyda Robert Earnshaw yn sgorio ddwywaith mewn buddugoliaeth o 2-1 yn Arena UPC, Graz, Awstria.

Dyma fydd gêm gyntaf 2019 i garfan Ryan Giggs a bydd yn rhan o’r paratoadau tuag at eu gêm ragbrofol gyntaf yn erbyn Slofacia yng Nghaerdydd 4 diwrnod yn ddiweddarach.

Mae Ryan Giggs, rheolwr tîm cenedlaethol Cymru yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r Cae Ras:

“Dwi’n falch iawn ein bod yn gallu chwarae yn y Cae Ras am y tro cyntaf mewn deng mlynedd. Roedd y gefnogaeth yn anhygoel yn ystod y sesiwn hyfforddi agored yno ym mis Mai, gan danio ein dyhead i chwarae gêm lawn eto yn y cae hanesyddol.

“Bydd Trinidad a Tobago yn brawf diddorol i ni ac yn gyfle grêt i baratoi cyn ein hymgyrch ragbrofol EWRO 2020.”

Bydd manylion am docynnau yn cael eu rhyddhau maes o law ar faw.cymru.

arrow-45degchevron-down chevron-left chevron-right chevron-up cross facebook instagramletter linked-in logo-social-youtubemap-marker minusplay-solidplay plus quote-mark skype tripadvisor twitter whatsapp youtube